बतसियेको रात,
गर्जिएको आकाश,
दर्किएको पानी-
आनि त्यो पितम्बरी फूलको बोट ।