कुरो घुम्यो,
रोटी पिङ्ग जस्तै-
ब्यापार!


रेस,
चुडीएको चप्पल-
सार्की खोइ?

सवाल यहाँं मन बांध्ने डोरीको छ, 
उड्ने सपना संग कुझिएको पखेता छ!

fotorocky:

Lumbini, the birth place of lord Buddha .
Shidartha Gautam , the real name of lord Buddha’s birthday is today. In Nepal this day is been celebrated as Buddha jayanti

fotorocky:

Lumbini, the birth place of lord Buddha .

Shidartha Gautam , the real name of lord Buddha’s birthday is today. In Nepal this day is been celebrated as Buddha jayanti

ए पुतली!
छरी देउ न तिम्रो रंगहरु,
यहाँ इन्द्रेणी फुस्रो फुस्रो छ।

तिमी सुन्न चाहन्नौ,
म बोल्न चाहन्न-
अधुरो छ झगडा।

Show the world we want a phone worth keeping! #phonebloks


 http://thndr.it/15eLEMU

Show the world we want a phone worth keeping! #phonebloks


http://thndr.it/15eLEMU